Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.21.2019.ES.6 z dnia 11 września 2019 r o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

ZAWIADOMIENIE