Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z 28 lutego 2019 r.