Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza Opalenicy z 3 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z 4 listopada 2019 r.