Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów ..."

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 8 lutego 2019 r.