Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydaniu decyzji GK.6220.9.2019.ES.9.

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydaniu decyzji GK.6220.9.2019.ES.9 w dniu 29 maja 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 230/5 w miejscowości Porażyn, gmina Opalenica”.

OBWIESZCZENIE