2019

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Opalenicy z 3 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z 27 września 2019 r.

Lista wiadomości