2019

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2015.ES.4 z dnia 6 sierpnia 2019 r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2015.ES.4 z dnia 6 sierpnia 2019 r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Lista wiadomości