2019

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsięwzięcia pn. Budowa zakładu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Rudnikach

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 23 kwietnia 2019 r.

Lista wiadomości