2019

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 12 marca 2019 r.

Lista wiadomości