Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2019

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydo

Zawiadomienie z 11 stycznia 2019 r.
Lista wiadomości