2018

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa fermy drobiu - brojlerów.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa fermy drobiu - brojlerów do planowanej obsady 499884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica".

 

ZAWIADOMIENIE

Lista wiadomości