2018

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego wykonanie ujęcia wód podziemnych.

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn."Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu w 
miejscowości Rudniki, gm. Opalenica" na działce nr ew. 249/38, obręb Rudniki.
 
OBWIESZCZENIE  
Lista wiadomości