2015

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przesunięciu terminu załatwienia sprawy nr GK.6220.12.2015.ES

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przesunięciu terminu załatwienia sprawy nr GK.6220.12.2015.ES dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa z przebudową pasa drogowego drogi powiatowej nr 2723P...".
Lista wiadomości