2015

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie RDOŚ
Lista wiadomości