Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej na terenie części działek o nr ewid.: 125 i 203 w miejscowości Kozłowo, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE