Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo.

 

OBWIESZCZENIE

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo