Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Starosty Nowotomyskiego RŚ.635.8.2020 z 04.01.2021r.

- Informacja Starosty Nowotomyskiego RŚ.635.8.2020 z 04.01.2021r. o nowych przepisach dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o dł. do 24m.

- Załącznik - Broszura informacyjna REJA24