Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego Wód Poskich w Kościanie PO.4.3.510.1.2021.MB z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wykonywania oraz użytkowania urządzeń wodnych na jeziorach i rzekach

Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego Wód Poskich w Kościanie PO.4.3.510.1.2021.MB z dnia 12.03.2021 r.  w sprawie wykonywania oraz użytkowania urządzeń wodnych na jeziorach i rzekach