Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskicjh w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.771m.3.2020.WG z dnia 12.03.2021r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskicjh w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.771m.3.2020.WG z dnia 12.03.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.