Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.38.3.2021.KKP z dnia 11.03.2021r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.38.3.2021.KKP z dnia 11.03.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.