Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy z 23 marca 2021 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja Burmistrza Opalenicy o jakości wody z wodociągu publicznego Wojnowice.