Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na poszerzeniu pasa drogowego drogi gminnej na terenie działki o nr ewid. 30/7 położonej w miejscowości Terespotockie, gmina Opalenica

 

OBWIESZCZENIE