Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postęp[owania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

INFORMACJA