Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo.

OBWIESZCZENIE