Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego