Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Opalenicy w rejonie ul. Kasztanowej, Podzamcze i Pół

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 2 lipca 2019 r.