Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Rudnikach

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 22 lipca 2019 r.