Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w Rudnikach

Informacja z 21 marca 2019 r.