Informacja Burmistrza Opalenicy o jakości wody z wodociągu publicznego w Opalenicy przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja Burmistrza Opalenicy z 6 maja 2019 r.