Informacja Burmistrza Opalenicy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Opalenicy

Informacja Burmistrza Opalenicy z 01 października 2019 r.