Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy w Opalenicy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 18.12.2018