Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2014

Informacja Burmistrza Opalenicy o jakości wody w Wojnowicach

Opalenica, dnia 30 grudnia 2014r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA OPALENICY

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

 

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)

informuję,

 

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych pobranych próbek wody dnia 01.12.2014r. z wodociągu publicznego Wojnowice, stwierdza że obowiązuje treść decyzji nr ON-HK-420/02/5W-3(6)/09 z dnia 14.04.2009r., określająca przydatność wody do spożycia.

Jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm./.

 

 

 

                                                                                            Burmistrz Opalenicy

                                                                           /-/ Tomasz Szulc

Lista wiadomości