Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2014

Informacja Burmistrza Opalenicy o jakości wody z wodociągu publicznego Opalenica z dnia 18.12.2014r.

Opalenica, dnia 22 grudnia 2014r.
INFORMACJA BURMISTRZA OPALENICY

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)


informuję,


że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu, po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych dnia 20.10.2014r. z sieci wodociągu publicznego Opalenica oraz ze stacji uzdatniania wody w Opalenicy stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Opalenica.

Jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm./.Burmistrz Opalenicy


/-/ Tomasz Szulc

Lista wiadomości