Lokale socjalne w 2019 r.

Lista osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2019 r.