Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mieszkaniowy zasób Gminy Opalenica

Lokale komunalne w 2015 r.

Opalenica, 5 luty 2015 r.Lista osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony w 2015 r.Lp

Dane wnioskodawcy

Liczba osób

1

Sebastian Wdowik

5

2

Danuta Szymankiewicz

4

3

Dawid Czerwiński

3

4

Paulina Troszczyńska

5

5

Sylwia Garbaczyk

7

6

Paulina Figielska

3

7

Anna Garstka

2

8

Roman Kaźmierczak

5

9

Danuta Jakubiak

2

10

Magdalena Biskup i Dariusz Bączyk

2Lista wiadomości