Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mieszkaniowy zasób Gminy Opalenica

Lokale socjalne w 2013 r.

Opalenica, 29 stycznia 2013 r.

Lista osób

kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu

lokalu socjalnego w 2013 r.

 

Lp

Dane wnioskodawcy

Liczba

osób

1

Dawid Czerwiński

3

2

Jadwiga i Tadeusz Matuszczak

4

3

Łukasz Blachnierek

1

4

Paulina Troszczyńska

4

5

Katarzyna i Marek Latuszek

6

6

Sylwia Garbaczyk

7

7

Adam Raszewski

1

8

Patrycja Marciniak

Michał Marciniak

4

9

Sylwia Osińska

4

10

Agnieszka Miller

5

11

Beata Chruszcz

2

12

Ireneusz Krzywiak

1

13

Paprocki Bogdan

5

14

Katarzyna Przybylska

4

15

Teresa Kowalewska

6

16

Danuta Nawrot-Wośkowiak

3

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości