Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mieszkaniowy zasób Gminy Opalenica

Lokale komunalne w 2013 r.

Opalenica, 29 stycznia 2013 r.

 

Lista osób

kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu

na czas nieokreślony w 2013 r.

  

Lp

Dane wnioskodawcy

Liczba

osób

1

Sebastian Wdowik

5

2

Danuta Szymankiewicz

4

3

Danuta Jakubiak

2

4

Grzegorz Okoniewski

1

5

Magdalena Borowczak

4

 

 

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości