Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mieszkaniowy zasób Gminy Opalenica

Lista przydziału lokali komunalnych w 2013 r.

Opalenica, dnia 29.01.2013 r.

 

 

 

Lista przydziału lokali komunalnych na 2013 r.

 

 

 

Lp.

 

Osoby objęte przydziałem

 

Min. Pow.

Proponowany do

przydziału lokal

 

Uwagi

 

1

 

Mirosław Kujawa

10 m2

Opalenica

ul. Poznańska 35/2

Przekwaterowanie

2

Grzegorz Okoniewski

10 m2

Opalenica

ul. Poznańska 35/3

 

3

Danuta Jakubiak

10 m2

Opalenica

ul. 5 Stycznia 10/13

Lokal tymczasowy

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości