Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mieszkaniowy zasób Gminy Opalenica

Lokale mieszkalne w 2011 r.

Opalenica, 25 luty 2011r.

 

 

 Lista osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w 2011 roku

 

Lp

Dane wnioskodawcy

Liczba osób

1

Danuta Szymankiewicz

4

2

Danuta Jakubiak

2

3

Donata Wojciechowska 

6

4

Grzegorz Okoniewski

1

5

Beata Plewa

3

6

Waldemar Domagała

5

 

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości