ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OPALENICA.

TREŚĆ  ZAWIADOMIENIA