ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 380033P W M. TERESPOTOCKIE – etap II

treść  zawiadomienia