WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPALENICY ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA MAŁE KINO

 

1.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Treść wyjaśnień i modyfikacji

       zał. nr 1  

       zał. nr 2

       zał. nr 3

      zał. nr 4