wyjaśnienia SIWZ - przetarg nieograniczony - PRZEBUDOWA CZĘŚCI ODCINKA UL. HETMAŃSKIEJ W DAKOWACH MOKRYCH Z NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ

 

treść wyjaśnień