PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie wraz z rozbiórką części istniejącego obiektu...

 

 treść zawiadomienia