Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy, montażu i wykonania prac związanych z budową Otwartej Strefy Aktywności w Opalenicy przy ulicy Zamkowej

PROTOKÓŁ