OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-PRZETARG NIEOGRANICZONY- ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OPALENICA.

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ, zał. nr 1-6

               zał. 1A

               zał. 1B          

               zał. nr 7A

               zał. nr 7B