6WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY-BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W M. URBANOWO

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

zał1

zał2

zał3