3WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY-BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W M. URBANOWO

 

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

                                     - załącznik