11WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY-BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W M. URBANOWO

1.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

2. TREŚĆ WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2