10MODYFIKACJA SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY-BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W M. URBANOWO

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. treść modyfikacji SIWZ